Privatumo politika

Internetinėje parduotuvėje esančiose užsakymų bei registracijos formose lankytojų prašoma pateikti asmeninę informaciją (nurodyti vardą, telefono numerį, el. pašto adresą ir kt.).  Pirkėjo duomenys saugomi remiantis LR Asmens duomenų teisės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais tokių duomenų rinkimą. Pirkėjo duomenys bus naudojami vykdant Jūsų užsakymus, taip pat susisiekti su Jumis, jei jus aptarnaujantiems PerkuNamams.lt darbuotojams kiltų kokių nors klausimų.

Įsipareigojame nenaudoti Jūsų pateiktų elektroninio pašto adresų reklaminiams laiškams siuntinėti, išskyrus internetinės parduotuvės www.PerkuNamams.lt tiesioginės rinkodaros tikslams. Taip pat įsipareigojame neatskleisti lankytojų asmeninės informacijos trečiosioms šalims, išskyrus Parduotuvės taisyklėse numatytais atvejais. 

Turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo sąlygas apie tai pranešę www.PerkuNamams.lt tinklalapyje. Jei Jūs šias sąlygas pakeitus naudojatės Internetinės parduotuvės paslaugomis, laikome, kad sutikote su sąlygų pakeitimu.

Jei Internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, mes nesame atsakingi už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, nes tų tinklapių neprižiūrime, nekontroliuojame ir toms įmonėms bei asmenims neatstovaujame.

Pirkėjas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Pirkėjo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius vienerius metus. Pirkėjas turi teisę  reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų

Draudžiama be raštiško Amway kompanijos bei A. Belousovo sutikimo naudoti bei platinti Internetinėje parduotuvėje esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklalapiuose, o taip pat žiniasklaidos priemonėse.