Taisyklės

PERKUNAMAMS.LT PUSLAPIO TAISYKLĖS

Internetinio puslapio PerkuNamams.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos lankytojams, norintiems prisijungti ir naudotis internetiniu puslapiu PerkuNamams.lt (toliau – Puslapis). Tam, kad galėtumėte naudotis internetiniu Puslapiu, turite laikytis toliau nurodytų Taisyklių. Jeigu nesutinkate su minėtomis taisyklėmis ir PerkuNamams.lt privatumo politika, turėtumėte Puslapiu bei jo paslaugomis nesinaudoti.

PerkuNamams.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti ir keisti naudojimosi Puslapiu taisykles, jų turinį. PerkuNamams.lt taip pat pasilieka teisę atlikti bet kokius minėtus pakeitimus, todėl Jūs turėtumėte reguliariai peržiūrėti šį dokumentą puslapyje ir atkreipti dėmesį į pasikeitimus. Jums apsilankius puslapyje po jame atliktų pakeitimų, automatiškai sutinkate su atnaujintomis taisyklėmis.

Neteisėtas naudojimasis Puslapiu

Jums nesuteikiamos teisės keisti, perduoti ar parduoti bet kokią informaciją, duomenis, programinę įrangą ar paslaugas, gautas iš Puslapio, taip pat perleisti jo naudotojo teises trečiosioms šalims. Jums nesuteikiamos teisės naudotis Puslapio paslaugomis įžeidžiančiais ar neteisėtais būdais, pavyzdžiui, siunčiant nepageidaujamus elektroninius laiškus – pašto šiukšles (angl. junk mail), grandininius laiškus, platinant nepageidaujamus pranešimus trečiosioms šalims, naudojantis suklastota tapatybe ar netikru elektroninio pašto adresu, taip pat teikiant klaidinančią informaciją apie Jūsų tapatybę ar pranešimo šaltinį. Jūs negalite naudotis Puslapiu šmeižimo tikslais.

Prieiga prie Puslapis turinio

PerkuNamams.lt  pasilieka teisę apriboti prieigą prie Puslapio teikiamų paslaugų arba atlikti Puslapio veikimo režimo techninius ar kitokius pakeitimus. PerkuNamams.lt pasilieka teisę, bet ne atsakomybę, stebėti bet kokią puslapyje patalpintą medžiagą bei ją komentuoti, perkelti arba pašalinti, jeigu tokia informacija bus įžeidžiamo turinio, neteisėta ar kitaip pažeidžianti šias Taisykles. 

Intelektinės nuosavybės teisės

Ši puslapis yra susaistyta ir saugoma intelektinės nuosavybės teisių, tarptautinių intelektinės nuosavybės teisių  sutarčių ir susitarimų. Jums nesuteikiamos jokios netiesioginės ar kitokios licencijuotos teisės naudoti bet kuriuos PerkuNamams.lt publikuojamus prekių ženklus, dizainą arba autorių teisių saugomus elementus, taip pat panašius elementus, priklausančius bet kuriai puslapyje nurodytai trečiajai šaliai.

Draudžiama be raštiško Amway kompanijos ir PerkuNamams.lt savininkų sutikimo naudoti bei platinti PerkuNamams.lt esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklalapiuose, o taip pat žiniasklaidos priemonėse. Plačiau skyriuje Privatumo politika.

Atsakomybė

Puslapio turinys pateikiamas toks, kokį matote, be jokių garantijų suteikimo. PerkuNamams.lt neatsako už jokius galimus prieigos prie Puslapio trikdžius. PerkuNamams.lt jokiomis aplinkybėmis neatsako už vartotojo patirtus tiesioginius, netiesioginius, ar pasekminius nuostolius, išlaidas ir pelno nuostolius, susijusius su galimu arba faktiniu naudojimusi Puslapiu.

Puslapyje gali būti patalpintos nuorodos į kitus, trečiųjų šalių palaikomus puslapius. PerkuNamams.lt nevykdo aktyvaus šių puslapių turinio stebėjimo ir neatsako už pateikto turinio ir informacijos tikslumą ar paslaugų kokybę, taip pat už šių nuorodų funkcionalumą. Puslapyje spustelėję reklamines nuorodas, galite būti nukreipti į trečiųjų šalių palaikomus interneto puslapius. Puslapis neatsako už kituose tinklalapiuose pateiktą informaciją, net ir tuo atveju, jei lankytojas patenka į minėtus puslapius per Puslapyje esančias nuorodas. PerkuNamams.lt neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių paslaugų teikėjų veiksmus. Už minėtuose Puslapiuose atliekamas operacijas, juose vykdomą rinkodarą ir talpinamą medžiagą atsako kiekvienas paslaugų teikėjas atskirai.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygins kitai šaliai atsiradusius nuotolius pagal Lietuvos Respublikos teisę.

Puslapio Lankytojas visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Lankytojas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

Informacijos siuntimas.

PerkuNamams.lt informaciją Lankytojui siunčia registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu. Puslapio kontaktai nurodyti skiltyje Kontaktai. Lankytojo duomenys saugomi remiantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių duomenų rinkimą. Plačiau skyriuje Privatumo politika.

Naujienų prenumerata.

Naujienų prenumeratą galima užsisakyti per socialinius tinklus. Jei norėsite atsisakyti prenumeratos, tiesiog parašykite mums į el. paštą Aleksandras.Belousovas@gmail.com, laiško temoje nurodykite „Atsisakau prenumeratos“ ir mes ištrinsime Jūsų kontaktus iš mūsų Lankytojų duomenų bazės.

Privatumo politika.

Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas lankytojams registruojantis interneto svetainėje https://www.PerkuNamams.lt

PerkuNamams.lt  esančioje registracijos formoje lankytojų prašoma pateikti asmeninė informacija (vardas, telefono numeris, el. pašto adresas) saugoma remiantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių duomenų rinkimą. Lankytojų duomenys bus naudojami siunčiant informacinę, reklaminę informaciją

Įsipareigojame neatskleisti lankytojų asmeninės informacijos trečiosioms šalims, išskyrus Privatumo politikoje numatytais atvejais. 

Turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo sąlygas apie tai pranešę www.PerkuNamams.lt tinklalapyje. Jei Jūs šias sąlygas pakeitus naudojatės Puslapio paslaugomis, laikome, kad sutikote su sąlygų pakeitimu.

Jei Puslapyje www.PerkuNamams.lt yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, mes nesame atsakingi už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, nes tų tinklapių neprižiūrime, nekontroliuojame ir toms įmonėms bei asmenims neatstovaujame.

Lankytojas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Lankytojo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti. Lankytojas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius vienerius metus. Lankytojas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.

Draudžiama be raštiško Amway kompanijos bei Puslapio savininko sutikimo naudoti bei platinti Puslapyje esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklalapiuose, o taip pat žiniasklaidos priemonėse.

 Baigiamosios nuostatos.

Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesusitarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įsakymų nustatyta tvarka.

Sutikimas su Puslapio taisyklėmis, suteikia teisę Puslapiui susisiekti su Lankytoju visomis ryšio priemonėmis (pvz. el. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis pvz. Whatsapp, Viber, Faceobook Messenger ir kt.).

Lankytojo sutikimas užsiprenumeruoti naujienas suteikia teisę Puslapiui panaudoti Lankytojo asmens duomenis Puslapio reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais Puslapio rinkodaros tikslais. Tokiu atveju naudojami tik nuasmeninti Lankytojo duomenys.

Lankytojo suteikti duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Arba tol, kol Lankytojas atšauks savo sutikimą.

Plačiau apie asmens duomenų apsaugą aprašytą Puslapio Privatumo politikoje.